Hoppa till huvudinnehåll

Duxiana

Tillgänglighetsförklaring

Duxiana har åtagit sig att tillhandahålla digitalt innehåll och att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, nivå A och AA och att efterleva kraven i Americans with Disabilities Act (ADA) gällande kommunikation och andra tillämpliga bestämmelser.

För att uppnå detta har vi inlett ett samarbete med eSSENTIAL Accessibility för att administrera vårt tillgänglighetsprogram och övervaka styrningen av det. Deras tillgänglighetsprogram utvärderar kontinuerligt våra digitala produkter i enlighet med bästa praxis och stöds av ett mångsidigt team av tillgänglighetsexperter, inklusive användare av tekniska hjälpmedel. Plattformen överträffar dessutom minimikraven genom att göra en hjälpande CX-teknikapplikation tillgänglig för kunder som har problem med att skriva, göra gester, flytta en mus eller läsa. Applikationen är kostnadsfri att ladda ner och innehåller verktyg som ersättning av mus och tangentbord, röstigenkänning, talaktivering, handsfree/beröringsfri navigering med mera.

Vi vill höra av dig om du stöter på några tillgänglighetshinder på våra digitala tillgångar. Kontakta vår kundtjänst på hello@dux.se.

eA_Icon.svg

eSSENTIAL Tillgänglighet

Besök webbplatsen eSSENTIAL Acessability